От вр. Шипка до х. Узана по билото на Стара планина. Връх Исполин и слизане в с. Ясеново 
Предишна Следваща