Кратка разходка в Стара планина до х. Соколна над село Габарево 
Предишна Следваща